torsdag 18. juli 2013

Naturens egen hage


Sommerblomstringen på Gotland er fantastisk, og ganske eksotisk for en trønder. Blåeld som vokser overalt i vegkanter og åpne enger var en ny opplevelse. Innenfor hagegjerdene var det også mye som kunne inspirere og glede, og roseduften lå over hele øya. Gamle steinmurer med roser - den hemmelige hagen..... kom frem fra barndommens lesebok.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar