lørdag 24. desember 2011

24. desember - Lammeøre - Stachys byzantina

Lammeøre, barnas sansefavoritt i hagen, får stå som symbol på julegavene. Mange av oss har vel vært skuespillere i skolens oppsetning før jul, og har spilt gjetere som kommer med gaver til Jesusbarnet. En av gavene var alltid en lammunge. I Lukas-evangeliet står det om gjeterne som får besøk av engleskaren i julenatten og som gir seg i vei for å se hva som har skjedd: "Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte."
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar