torsdag 1. juli 2010

Vaid og blåfarge

En gammel kulturplante som nå nesten er gått i glemmeboken er Vaid. En høyreist toårig vekst med gule blomster og stor frøsetting. Her har den sådd seg ved garasjeveggen. Planten ble brukt til plantefarging og gav en fin blå farge. Vaid ble eksportert fra Skandinavia til kontinentet, men denne handelen ble utkonkurrert av indigo når denne kom på markedet. Det var den store bladrosetten som kommer det andre vekståret som ble brukt til fargingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar